Hallo,

Mijn naam is Angelique van Kuijk.

Vanuit mijn hart heb ik zo’n 15 jaar gewerkt als coach voor mensen met een hond. Ik begeleidde mensen bij het samenleven met hun hond in harmonie en/of bij hun persoonlijke ontwikkeling met de hond als leermeester. Dit alles vanuit een holistische visie, waarbij ik mij richtte op  zowel fysiek, emotioneel als mentaal niveau. In de begeleidingen richtte ik mij niet alleen op de hond, maar ook op de mens. Wanneer beide in balans zijn ontstaat er rust en plezier en kan er in harmonie samengeleefd worden.

Opleidingen die ik heb gedaan

Van 2002-2005 heb ik verschillende traditionele opleidingen gevolgd tot instructeur en hondengedragstherapeut (Gaus en CursusCentrumBarneveld [tegenwoordig Aeres Training Centr])). Ik heb toen een aantal jaar een eigen (traditionele) hondenschool gehad.

Ik heb mij echter verder ontwikkeld en vanaf 2006 heb ik verschillende seminars van Turid Rugaas, Angela Stockdale en Sheila Harper gevolgd en ben ik meer vanuit deze visie gaan werken. Het geleerde in de traditionele opleidingen heb ik hiermee vanaf toen achter mij gelaten.

Daarnaast verdiepte ik mij in neuropsychologie, dit is de psychologie die zich bezighoudt met de functies van het brein en de relatie daarvan met gedrag. Ik kwam tot het inzicht dat de hersenen van honden voor een heel groot deel overeenkomen met ons brein. Waardoor ik het kijken naar gedrag en behoeften van honden anders ging zien dan de traditionele manier van het verklaren van hondengedrag. Ik kwam er achter dat hier al vele onderzoeken naar gedaan worden bij honden, maar dat dat in de traditionele hondenwereld nog niet echt doorgevoerd werd. Gelukkig komen we steeds meer te weten over de werking van het hondenbrein en zie ik dat het ook steeds meer door druppelt in de “hondenwereld”.

In 2014 heb ik de opleiding Learning Dog bij Learning Animal gevolgd, waar mijn gevoel van de (andere) manier waarop ik met honden om wilde gaan bevestigd werd en waardoor het overbrengen om op een natuurlijke manier samen te leven met onze honden op deze manier dieper geïntegreerd is.

Tevens heb ik een aantal opleidingen gevolgd op het menselijke gebied. Ik ben hierdoor opgeleid tot  NLP-Master Practitioner en Transpersoonlijk coach/counselor. Deze opleidingen zijn gebaseerd op zelfonderzoek en bewustzijnsontwikkeling.

Wat vind ik belangrijk?

Een belangrijke waarde in de omgang met honden vind ik de houding naar onze hond(en). Ik vind het belangrijk om een hond als gelijkwaardig en autonoom individu te beschouwen en hem te helpen om te ontwikkelen naar een stabiele, blije en ontspannen hond die zelfvertrouwen heeft en nieuwsgierig in het leven mag staan. Een hond die zijn/haar potentieel mag leven en niet belemmert wordt door aangeleerde commando’s. Ik werk dan ook niet op basis van het aanleren van commando’s en beloningen, maar leer je hoe (en waarom) je conditioneringen los kunt laten en weer ruimte kunt maken om samen te beleven vanuit een hechte relatie, gebaseerd op vertrouwen.

Switch

Tegenwoordig werk ik alleen nog met de mens. Mijn pad leidde naar het begeleiden van mensen om te ontwaken uit je eigen conditioneringen. En weer te leven vanuit je essentie. Deze essentie is de bron van innerlijke rust, wat natuurlijk een positieve invloed heeft op de omgang met je hond.

Mijn Visie

Een goede relatie is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, respect en begrip. Een relatie vanuit verbinding en vertrouwen is zo waardevol voor mens en dier! Commando’s geven is zo ingesleten in onze maatschappij, maar dit is niet de basis van een relatie én hiermee reduceren we de autonomie van onze hond drastisch! Ik leer je vanuit echte aandacht en gelijkwaardigheid samen te leven met je dier. Een trainings-vrij (zonder commando’s) leven voor jouw hond, waarin hij zijn ware potentieel kan leven.

Ieder mens heeft het vermogen om zich bewust te zijn dat elke relatie in vrijheid geleefd kan worden. Vrijheid verkrijg je door (zelf)kennis, liefdevol grenzen kunnen stellen en innerlijke balans. Bij het samenleven met je hond is niet alleen kennis van de psychologie van een hond nodig, ook jezelf leren kennen en bewust worden van je eigen energie en hieruit voortvloeiend gedrag is een essentiële factor in het samenleven met een hond in harmonie.

Ik ben dankbaar dat dit traject via deze weg jou nog kan bereiken.

Mocht je daarnaast zelf begeleiding zoeken bij jouw ontwaakproces, kijk dan eens op mijn Facebookpagina VrijLeven.nu