Online cursus – Vuurwerkangst bij honden

Vuurwerkangst voorkomen, beperken of ervan herstellen door je hond te helpen zijn stress en emoties te reguleren naar veiligheid, kalmte en rust, daar richt deze cursus zich op. Met een gezonde stressregulering en jouw steun kan je hond de situatie beter aan of vormen knallen geen (erge) bedreiging meer. 

325,00

Vuurwerkangst bij honden - 2

Rust in jezelf en je hond

Reageert jouw hond gevoelig en gestrest op plotse dagelijkse geluiden en/of harde geluiden, zoals donder, schoten of vuurwerk?
Hoort hij jou niet meer wanneer je probeert door te dringen? Ben je bang dat zijn geluidsangst steeds heftiger wordt?
Twijfel je over je aanpak? Geraak je zelf overweldigd?

Is het je nog niet duidelijk hoe je hond zal reageren op harde knallen en wil je toch voorbereid zijn om ermee om te gaan als het zich voordoet?

Je bent op zoek naar persoonlijke begeleiding afgestemd op wat jullie nodig hebben.
Je wil vuurwerkangst vóór zijn, de schade beperken en/of je hond helpen herstellen van stress of trauma?

In deze cursus leer ik je de fijne kneepjes van het vak. Gevolg?

– Rust & vertrouwen in jezelf
– Vertrouwen in je hond en jullie verbinding
– J
e hond écht bijstaan om zich (terug) veilig te kunnen voelen en te ontspannen
– Een hanteerbaar en leefbaar angstniveau of volledige ‘oplossing’ van de emotionele reactie
 

Cursusinhoud

Vuurwerkangstpreventie en de behandeling van vuurwerkangst reikt veel verder dan de knallen. Niet alleen de aard van de geluidsprikkel, maar ook het stressniveau van je hond, eerdere ervaringen en hoe jij reageert,… bepalen hoe hij vuurwerk beleeft en of angst en trauma vrij spel krijgen.

Met mijn all-round praktijkgerichte cursus bereid ik jullie stapsgewijs voor om constructief om te gaan met iets waar je eigenlijk geen controle over hebt. ‘Samen afgestemd en veilig’ is dan ook de enigste weg om er als team sterker uit te komen.

Vanuit de recentste inzichten op angst en trauma leer ik je de meest geschikte stressregulerende technieken aan om je hond bij te staan. Je hond helpen zichzelf te reguleren met jouw hulp en de Safe to connect technieken, vormen de rode draad doorheen de cursus.

De grondige aanpak!

Deze cursus gelooft niet in quick fix oplossingen, wel in een lange termijn aanpak!

Deze cursus moet je zien als een traject en ondersteunt jou tot je zelfstandig het proces met je hond kan dragen richting herstel. De vruchten van jou inzet en geduld werpen zich dag na dag en zelfs jaar na jaar af als je afgestemd blijft doen wat nodig is in het moment.

Ik ondersteun je in dit proces met raad en daad, naar best vermogen!

Een mix van theorie- en live praktijklessen

De cursus is een mix van theorie- en praktijk, van zelfstudie en begeleiding. De theorielessen neem je zelfstandig door (online leerplatform). De live praktijklessen vinden online plaats via Zoom. Samen oefenen we de Safe to connect technieken en is er ruimte voor je vragen en bezorgdheden. Kan je niet aanwezig zijn op de vooropgestelde datum? Geen probleem. Je kan aanhaken bij de volgende cyclus.

Je staat er dus niet alleen voor en je kan deelnemen volgens je eigen agenda en jullie tempo: stressvrij voor jou en je hond!

Deze cursus draagt bij aan het welzijn van je hond het hele jaar door …  niet alleen op V-day!

Heb je een hond die onzeker of angstig in het leven staat en/of met geluidsstress reageert op plotse dagelijkse geluiden?

Met deze cursus leer je je afstemmen op je hond, hem te steunen en samen te ontspannen met de Safe to connect technieken. Zijn zelfvertrouwen, draagkracht en veerkracht zullen toenemen met meer emotionele en gedragsmatige stabiliteit tot gevolg.

De Safe tot connect technieken kan je dus ook inzetten bij andere stressvolle gebeurtenissen!

Wat ga je leren?

Je leert:

 • vuurwerkangst begrijpen vanuit de beleving van je hond
 • de stressreacties van je hond lezen en er gepast op reageren
 • stress managen en reduceren
 • Safe to connect technieken opbouwen en toepassen
 • een veiligheidsritueel opbouwen en toepassen
 • je zelf reguleren (zelfregulering), zodat je je hond kan helpen bij zijn regulering (coregulering)
 • angst en trauma voorkomen
 • schade beperken
 • je hond helpen zich te herstellen van stress, angst of trauma

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • Wat is vuurwerkangst?
 • De stressresponsen op een bedreiging en onderliggende mechanismen en systemen
 • Wat maakt vuurwerk zo bijzonder? De rol van het geluid
 • Hoe auditieve over-stimulatie leidt tot sensorische verwarring en over-activatie van de oriëntatierespons en sympathicus.
 • De invloed van reeds aanwezige stress, eerder trauma, pijn en andere factoren op de beleving van de gebeurtenis
 • Waarom iedere hond vuurwerkangst kan ontwikkelen
 • Wat zijn de risicogroepen?
 • Welke emoties en gedragingen van de sociale groep werken vuurwerkangst in de hand?
 • De oorzaken en gevolgen van vuurwerkangst
 • Het belang van een goede voorbereiding
 • Stressmanagement & stressregulering
 • Samen ontspannen en her-balanceren het hele jaar rond
 • Zelfvertrouwen, draagkracht, weerbaarheid en veerkracht vergroten vóór V-day
 • Dialoog en verbinding verdiepen
 • Veiligheid signaleren aan het lichaam en de hersenen, hoe doe je dat?
 • Safe to connect technieken vóór, tijdens en na V-day: Coregulering met een Veilig persoon, een Veilige plek, Slow Music (geluidsfrequenties), Slow Touch (Ttouch en andere aanrakingstechnieken), Ttouch lichaamsbandages en/of thundershirt, Bach bloesem Remedies, Hydrolaten & zelfselectie, Hersenwerk, het V-veiligheidsritueel.
 • Safe to connect technieken binnenshuis en op wandeling. Waar moet je op letten? Mogelijkheden, beperkingen, troobleshooting en freestylen.

Alle interacties gebeuren in dialoog en verbinding met je hond. Zijn toestemming en maatwerk zijn vereist om te kunnen groeien. Hierin begeleid ik je. Deze cursus is dus geen eenheidskoek die door iedere hond moet gesmaakt worden!

MODULE 1 – VUURWERKANGST
Les 1 – Vuurwerkangst vanuit een Polyvagaal perspectief bekeken
Les 2 – Het geluid van vuurwerk
Les 3 – De persoonlijke beleving van de gebeurtenis
Les 4 – De gevolgen van vuurwerkangst
Les 5 – Kwetsbaar voor vuurwerk
Les 6 – Soundbites over vuurwerkangst
Les 7 – De bedreigingsladder en lichaamstaal

MODULE 2 – STRESSMANAGEMENT & STRESSREGULERING
Les 1 – Gezonde en dysfunctionele stressregulering
Les 2 – De Stressemmer
Les 3 – Stressmanagement

MODULE 3 – SAFE TO CONNECT TECHNIEKEN
Les 1 – Voorbereiding om te knallen
STC1 – Coregulering met een veilig persoon
Les 1 – Coregulering met een veilig persoon
STC2 – Een veilige plek
Les 1 – Een veilige plek
STC 3 – Hersenwerk
Les 1 – Hersenwerk
Les 2 – Hersenwerk in de praktijk
STC 4 – Bach Bloesem Remedies
Les 1 – Wat zijn Bach Bloesem Remedies?
Les 2 – Bach Bloesem Remedies bij vuurwerkangst
Les 3 – Samenstelling, dosering, toediening
STC 5 – Hydrolaten en zelfselectie
Les 1 – Hydrolaten
Les 2 – Hydrolaten in de praktijk
STC 6 – Slow Touch
Les 1 – De kracht van bewust aanraken
Les 2 – Wat is Tellington Ttouch
Les 3 – Ttouch, een meerwaarde!
Les 4 – Slow Touch in de praktijk
STC 7 – Lichaamsbandages
Les 1 – Lichaamsbandages en thundershirt
Les 2 – Lichaamsbandages in de praktijk
STC 8 – Slow Music
Les 1 – Slow Music
Les 2 – Slow Music in de praktijk
Maatregelen op V-day
Les 1 – Maatregelen op V-day 

Inbegrepen in de cursus

 • Online theorielessen a.d.h.v. tekst en ingesproken video
 • 6 LIVE online praktijklessen van telkens 45 minuten via Zoom
 • Bij afwezigheid van de praktijkles kan je aansluiten bij een volgende cyclus en zo alsnog de praktijkles inhalen
 • Toegang tot een aparte facebookgroep, waar je contact hebt met gelijkgestemden om ervaringen te delen
 • Levenslange toegang tot de cursus op het leerplatform en theoretische updates

De cursus blijft het hele jaar door actief en actueel, omdat vuurwerk en harde knallen zich niet beperken tot één moment. Ook een goede voorbereiding is essentieel. Daarnaast hebben jij en je hond tijd en ruimte nodig om te kunnen groeien, verfijnen en bijsturen. 

Voor wie?

Voor mens en hond: pups, pubers, volwassen honden, binnenlandse en buitenlandse adoptiehonden (straathonden), honden met en zonder emotioneel of fysiek trauma, honden met een sport of een job, want je wil:

 • vuurwerkangst voorkomen en/of de schade beperken
 • je hond helpen herstellen van trauma
 • leren omgaan met angst
 • leren je hond te helpen zichzelf te reguleren
 • jezelf leren reguleren
 • de beste steun zijn voor je hond

Voor mensen zonder hond die van honden houden en zich graag verdiepen in hondse materie. Jullie zijn ook van harte welkom!

Voor professionals: dierenartsen, hondengedragstherapeuten, hondentrimmers, fysiotherapeuten, kynologisch masseurs, osteopaten, asielmedewerkers, adoptiediensten enz. … die:

 • vuurwerkangst willen begrijpen vanuit een Polyvagaal perspectief
 • op de hoogte willen blijven van de meest efficiënte behandelopties
 • handvaten zoeken om hun klantenbegeleidingen te optimaliseren

Voorkennis is niet vereist.

Wanneer kan ik inschrijven?

Je kan ALTIJD instappen los van het feit of we al dan niet gestart zijn met een praktijkreeks. Met heel wat materiaal kan je zelfstandig aan de slag! Mochten we al gestart zijn met een reeks en koop je de cursus aan, neem dan even contact op om te bekijken hoe je bij de praktijk kan aansluiten.

Data online praktijklessen 2024

 • Donderdag 4 januari 2024 – Les 1 – Herstel na V-day – van 19.00u tot 19.45u
 • Donderdag 18 januari 2024 – Les 2 – Stressemmer en stressmanagement – van 19.00u tot 19.45u
 • Donderdag 1 februari 2024 – Les 3 – Bach bloesemremedies bij vuurwerkangst – van 19.00u tot 19.45u
 • Donderdag 15 februari 2024 – Les 4 – Slow Touch: bewust aanraken en ontspannende aanrakingstechnieken – van 19.00u tot 19.45u
 • Donderdag 29 februari 2024 – Les 5 – Lichaamsbandages wrappen of Thundershirt? – van 19.00u tot 19.45u
 • Donderdag 14 maart 2024 – Les 6 – Hydrolaten & zelfselectie – van 19.00u tot 19.45u

Ik begeleid je doorheen de voorbereiding-, de actie- en herstelfase. Om individuele afstemming te behouden werk ik uitsluitend in kleine groep van maximum 4 deelnemers. Nieuwe groepen zullen worden ingepland op andere tijdstippen.

Tijdens de eerste praktijkles evalueren we de impact van Oud op Nieuw (V-day) en geef ik persoonlijk advies om je hond te helpen herstellen van de gebeurtenissen. Waarom? Als je niets doet of het verkeerde doet, verhoog je de kans op een diepere verankering van angst & trauma met alle gevolgen van dien.

Door wie?

Audrey Lauwers is Holistisch Traumatherapeut voor Dieren, Tellington Ttouch Practitioner I voor Gezelschapsdieren, Bach Bloesem consulent voor mens & dier, AFT Practitioner, Hondengedragstherapeut en Dierentolk.

Audrey heeft deze cursus geschreven vanuit een Polyvagaal perspectief. De Polyvagaaltheorie formuleert nieuwe inzichten omtrent stressreacties, de rol van het autonome zenuwstelsel en de ontwikkeling van onder andere angst en trauma. Daarnaast werpt deze theorie ook een ander licht op mogelijke behandelwijzen, onder meer door de regulering van het autonome zenuwstelsel te herstellen mét de steun van een veilig persoon (coregulatie), via lichaamswerk, geur, geluid of ademhalingstechnieken, enz. …

Leer Audrey beter kennen.

Prijs voor de volledige cursus – EINDEJAARSKORTING GELDIG TOT EN MET 1 JANUARI 2024

325,00