Ervaringsgerichte oefeningen

Hoe kijk jij naar gedrag?

Beïnvloeden/sturen van gedrag, door gedrag aan te leren i.p.v. eigen gedrag laten ontwikkelen

In onze maatschappij is het gewoon dat we de hond bepaald gedrag aanleren. Gedrag wat wij mensen belangrijk vinden of leuk of knap als onze hond dat kan. Of gewoon omdat dit ons op de hondenschool geleerd wordt en we er verder niet over na denken. We leren uiteraard ook gedrag aan vanuit de intentie om te zorgen voor de veiligheid van de hond en zijn omgeving. En ook heel vaak gedrag dat voor ons gemakkelijk is of waarvan we vinden dat het zo hoort. En dan leren we vaak ook nog gedrag aan omwille van de rangorde.

Gedrag dat we aanleren geeft in de regel voor een hond veel spanning. Omdat het meestal niet het gedrag is dat hij van nature in die situatie zou vertonen. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan het volgen aan de korte lijn, naast de mens op een bepaalde plek. Gaan zitten bij de stoeprand, de mens aankijken als er een andere hond aankomt, op de plek blijven liggen als er mensen binnen komen etc. Dit gedrag aanleren, noemen we opvoeden. Interessant is dat het idee van een ‘onopgevoede hond’ nog steeds bestaat. Wanneer je hond niet luistert, dan is hij niet goed opgevoed volgens veel mensen. 

Veel trainingsmethodes en -technieken gaan uit van het idee van maakbaarheid. Een hond vertoont ‘ongewenst’ gedrag of je wilt dit voorkomen en dus moet je er een techniek op loslaten of je hond ander gedrag aanleren om het probleem op te lossen. Maar is opvoeden op deze manier iets wat een hond nodig heeft?

Het behaviorisme ontkent zowel innerlijke staten als individualiteit in leersituaties

Neem de tijd om samen te kijken